Administration

 Admin eng

 
Bychkov VB

President

Bychkov Vyacheslav

 
Zaitsev MA

Vice-president

Zaitsev Mikhail

 
Shulezhko TS

Project manager for certification and improvement of the fisheries

Shulezhko Tatiana